Placówki dyplomatyczne i konsularne

 

Informacja o przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych

Szczegółowy wykaz polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą, jak również zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz tutaj.