MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STYPENDIÓW W AGH

  • za wyniki w nauce
  • stypendium socjalne
  • stypendium na wyżywienie
  • stypendium mieszkaniowe
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium za osiągnięcia sportowe