Opieka medyczna

Obywatele innych państw korzystający z usług opieki medycznej na terytorium Polski muszą płacić za świadczenia medyczne. Dlatego zalecane jest ubezpieczenie się na czas podróży w firmie ubezpieczeniowej we własnym kraju. Do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w Polsce mają prawo osoby uprawnione do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów wspólnotowych o koordynacji.

Przysługuje ono u świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Takie osoby powinny przed wyjazdem wyposażyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Więcej o Karcie na stronach:

www.nfz.gov.pl/ue/index.php

ec.europa.eu/social/main.jsp

 

Strefa Medyczna Universum Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

ul. Akademicka 5, 30-059Kraków,

tel. +48 12 629 8999

 

NZOZ SCANMED Centrum Diagnostyczno Lecznicze Sp. z o.o.,

Przychodnia specjalistyczna,

ul. Armii Krajowej 5, 30-059 Kraków,

tel. +48 12 629 8800

www.scanmed.pl