Program stypendialny AGH - UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering - cycle 2014 (edycja A)

Centrum AGH UNESCO informuje o uruchomieniu programu stypendialnego dla młodych naukowców z krajów szybkiego wzrostu gospodarczego edycja 2014 A.   Mając na celu promowanie potencjału zasobów ludzkich w krajach szybkiego wzrostu gospodarczego i Polski oraz zwiększenie międzynarodowego zrozumienia i przyjaźni między narodami i ludźmi, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH UNESCO Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przedkłada ofertę 40 projektów z terminem uruchomienia od 1 października 2014 r. Beneficjenci tego programu stypendialnego będą mieli możliwość podjęcia indywidualnego programu badawczego w obszarze nauk technicznych.Termin zgłoszeń: 21.07.2014 r. 

UNESCO Fellowships Application Form-v01.pdf

Więcej informacji na stronie: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unesco-poland-co-sponsored-fellowships-programme-2014-engineering/

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERC/pdf/UNESCO_POLAND_2014-Annex-I-II-III_en_mod.pdf