Absolwenci Cenrum AGH UNESCO

Inicjatywą stypendystów Programu UNESCO/ Poland Co-sponsored Programme cycle 2010/ 2012/ 2013 było powołanie Stowarzyszenia Stypendystów Centrum AGH UNESCO. Warunkiem przystąpienia do inicjatywy jest odbycie co najmniej 6 miesięcznego stażu w AGH UST w Krakowie w ramach programu stypendialnego UNESCO/ AGH UST i wypełnienie deklaracji członkowskiej i jej wysłanie emailem na adres: unesco@agh.edu.pl. unesco@agh.edu.pl

Absolwenci AGH UNESCO 2013/2014