Studia na AGH

AGH oferuje studia stacjonarne, niestacjonarne na 54 różnych kierunkach, w pnad 200 specjalnościach. Każdy rok przynosi również kolejne kierunki i specjalności, gdyż uczelnia dostosowuje się do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH)  kształci na studiach: pierwszego stopnia (BSc.), drugiego stopnia (MSc.), trzeciego stopnia (PhD.) w systemach: stacjonarnym, niestacjonarnym i podyplomowym, oferując szeroki profil dostosowany do wymagań  trendów na rynku pracy. 

Charakterystyka studiów
http://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/


Wydziały
http://www.agh.edu.pl/pl/uczelnia/wydzialy-i-szkola-miedzywydzialowa.html

Badania naukowe
http://www.agh.edu.pl/pl/badania-naukowe.html

 AGH oferuje możliwość studiowania w języku angielskim:
http://www.agh.edu.pl/pl/studia/studia-w-jezyku-angielskim.html

https://intstudies.agh.edu.pl/

AGH oferuje ponad 80 kierunków studiów podyplomowych

http://www.agh.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe.html

Uczelniana platforma e-learningowa
http://moodle.cel.agh.edu.pl/www/