Waluta w Polsce

Walutą urzędową w Polsce jest polski złoty (PLN).

Złoty występuje w następujących nominałach:

•    monety groszowe: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 groszy

•    monety złotowe: 1, 2 i 5 złotych

•    banknoty: 10, 20, 50, 100 i 200 złotych

W odniesieniu do innych walut jego wartość

kształtuje się następująco:

1 USD (American Dollar) około 3,00 – ,30 PLN

1 EUR (Euro) około 4,00 – 4,30 PLN

Szczegóły na stronie: www.nbp.pl/home.aspx