Opieka medyczna w Polsce

Obywatele innych państw korzystający z usług opieki medycznej na terytorium Polski muszą płacić za świadczenia medyczne. Dlatego zalecane jest ubezpieczenie się na czas podróży w firmie ubezpieczeniowej we własnym kraju. Do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w Polsce mają prawo osoby uprawnione do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów wspólnotowych o koordynacji. Przysługuje ono u świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Takie osoby powinny przed wyjazdem wyposażyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Więcej o Karcie na stronach:

www.nfz.gov.pl/ue/index.php

www.ec.europa.eu/social/main.jsp