Pogoda w Polsce

Polska jest krajem leżącym w strefie wilgotnego klimatu kontynentalnego (zwanego również klimatem przejściowym). Średnia temperatura w lecie waha się między 16°C a 30°C, w zimie natomiast średnia temperatura waha się  między -10°C a 0°C. Najcieplejszymi miasta w Polsce ze względu na średnią roczną temperaturę powietrza to Tarnów, Legnica, Wrocław oraz Słubice.

Średnie opady wynoszą około 600 mm rocznie. Rozkład opadów w ciągu roku jest nierównomierny, 2/3 opadów rocznych to opady półrocza letniego. Najwięcej opadów notowanych jest w lipcu. W Polsce (w zależności od miejsca) śnieg pojawia się już z końcem października i występuje do marca.