Dni wolne w Polsce

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w Polsce mamy 13 dni świątecznych gwarantujących dzień wolny od pracy:

 •  01 stycznia, pierwszy dzień Nowego Roku,
 • 06 stycznia, Święto Trzech Króli (dzień święta chrześcijańskiego nazywanego również: Uroczystością Objawienia Pańskiego, czyli Epifanii),
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy jest  świętem ruchomym (chrześcijańskie święto - Wielka Niedziela),
 • drugi dzień Wielkiej Nocy (Poniedziałek Wielkanocny),
 • 01 maja, Święto Państwowe (Święto Pracy),
 • 03 maja, Święto Narodowe Trzeciego Maja (w rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1791 roku),
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek (liturgiczne Zesłanie Ducha Świętego, święto ruchome aczkolwiek obchodzone zawsze w niedzielę),
 • Dzień Bożego Ciała (liturgiczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, święto ruchome),
 • 15 sierpnia, Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (tę uroczystość liturgiczną wymienia ustawa; data ta jest zbieżna z przywróconym w 1992 r. Świętem Wojska Polskiego),
 • 01 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości (w rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 r.)
 • 25 grudnia, pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia, drugi dzień Bożego Narodzenia.

Poza wyżej wymienionymi dniami, w Polsce wolnymi od pracy są niedziele, a z racji obowiązywania 40-godzinnego tygodnia pracy, wolne od pracy zazwyczaj są również soboty.