TST 2014

Zapraszamy do czynnego udziału w warsztatach pt.:Workshop on Transport System Telematics Challenges: AGH, 17.10.2014, 13h00. Program w zalaczeniu: TST 2014 - program_agh_workshop.pdf