Geneza

UNESCO Chair for Science, Technology, and Engineering Education, w skrócie UNESCO AGH Chair, została powołana w rezultacie podpisanej Umowy przez Dyrektora Generalnego UNESCO Panią I. Bokova i J.M. Rektora AGH Prof. dr hab. inż. A. Tajdusia (lipiec 2010), a następnie pozytywnej opinii Senatu AGH na wniosek Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, Prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa (23.10. 2010) w sprawie powołania pozawydziałowej jednostki o nazwie Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO używającej w języku angielskim nazwy UNESCO Chair for Science, Technology, and Engineering Education at the AGH University of Science, and Technology Krakow, Poland – uchwała nr 123/2010. Senat na swoim posiedzeniu również pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr. hab. inż. Janusza Szpytko na Kierownika jednostki pozawydziałowej pod nazwą Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO - uchwała nr 124/2010.