Inauguracja 99-tego roku akademickiego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie