Week of Sound 2021

Wypowiedzi:
1. Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, JM Rektor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
2. Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, Prorektor ds. Współpracy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
3. Prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, Kierownik Centrum AGH UNESCO, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
4. Dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Dyskusja panelowa:
1. Dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. AGH, Kierownik Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (moderator);
2. Mr Akinniyi, Nigeria; UNESCO AGH Chair Fellow;
3. Mr Aung, Myanmar; UNESCO AGH Chair Fellow;
4. Mr Heri, Madagascar; UNESCO AGH Chair Fellow;
5. Mr Matthew, Nigeria; UNESCO AGH Chair Fellow;
6. Mr Yorlandys, Cuba; UNESCO AGH Chair Fellow;

Wybrane projekty

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie:

Badania akustyki wybranych obiektów w Polsce z analizą krajobrazu dźwiękowego.
http://kmiw.imir.agh.edu.pl/index.php

Cyfryzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Lipnicy Murowanej, projekt Multisensoryczne UNESCO.
http://kmiw.imir.agh.edu.pl/index.php#unesco

Wpływ maseczek i przyłbic na zrozumiałość mowy, badania studentek AGH.
https://www.agh.edu.pl/nauka/info/article/wplyw-maseczek-i-przylbic-na-zrozumialosc-mowy-badania-studentek-agh/