UNESCO/ Poland Co-sponsored Fellowship Programme in Engineering, ed. 2023A - nabór projektów

Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO, we współpracy z PK ds. UNESCO, ogłasza wśród pracowników AGH konkurs na propozycje projektów w ramach programu stypendialnego dla młodych naukowców z krajów rozwijających się (edycja 2023 A) w obszarze nauk technicznych (Engineering). Oferta stypendialna Centrum AGH UNESCO będzie następnie adresowana do zainteresowanych pochodzących wyłącznie z krajów rozwijających się, którzy zamierzają podnosić swoje kwalifikacje, prowadzić badania oraz uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych na AGH w obszarze nauk technicznych. Planowany czas trwania stypendium od 1.10.2023 wynosi: dla edycji 2023 A - 6 miesięcy.

 

Potencjalny stypendysta powinien realizować program ustalonego stażu pod opieką samodzielnego pracownika naukowego AGH (kierownika projektu). Zakres merytoryczny oferty stypendialnej i zgoda na objęcie opieką naukową powinny zostać potwierdzone w załączonym kwestionariuszu przez Kierownika Jednostki AGH. Wieloetapowa kwalifikacja kandydatów będzie realizowana z udziałem kierownika projektu na podstawie informacji zawartych w otrzymanych od potencjalnych kandydatów formularzach. Oferta stypendialna AGH dla potrzeb rekrutacji zostanie opublikowana w materiałach UNESCO i Centrum AGH UNESCO oraz innych wymaganych.

 

Oferty stypendialne dla edycji 2023 A prosimy składać na kwestionariuszu w sekretariacie Centrum AGH UNESCO, paw. U2, II p., pok. 203 (godz.8.00-15.00) w terminie do 19 stycznia 2023, godz. 10.00 i ponadto przesłać elektronicznie w formatach *.doc oraz *.pdf na adres unesco4@agh.edu.pl. Celem otrzymania kwestionariusza prosimy o kontakt na numer telefonu 12 617 51 09. Dziękujemy.