Światowy Dzień Wody 2023

2023.03.22: Światowy Dzień Wody - Accelerating Change.

Światowy Dzień Wody (rezolucja ONZ z dnia 22.12.1992) obchodzony jest corocznie od 1993 roku w dniu 22 marca. Celem inicjatywy jest promocja świadomości społecznej w zakresie  zrównoważonego zarządzania zasobami słodkiej wody. Zagadnienie wpisuje się w cel 6 strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie czystej wody, warunków sanitarnych i higieny (WASH). W roku 2023 Światowy Dzień Wody jest ukierunkowany na zagadnienie zrównoważonego zarządzania zasobami słodkiej wody.

Żródło:
https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-6

World Water Day 2023 (Accelerating change), panel discussion (in English):
AGH UST, 21.03.2023, 09h00-10h00 AM Warsaw Time (on-line, in-presence).

Student workshop: AGH UST, 22-23.03.2023 (in-presence, in Polish):
http://gigw.pl/agh-swiatowy-dzien-wody-2023/
United for water/ Zjednoczeni dla wody