Spotkanie Pionu Współpracy

W dniu 21.04.2021 z inicjatywy prof. dr hab. inż. Rafała Wiśniowskiego, Prorektora AGH  ds. Współpracy, odbyło się spotkanie Pionu ds. Współpracy AGH, na którym prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, dyrektor Centrum AGH UNESCO, przedstawił działalność i dotychczasowe osiągniecia Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH-UNESCO. Spotkaniu towarzyszyła bardzo inspirująca debata wpisująca się w Strategię rozwoju Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.