Seminarium Library of the World - Starodruki

Kraków, 22.12.2021, on-line

Panel dyskusyjny:
Rola literatury technicznej: starodruki;
Wycieczka wideo po Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – starodruki;
Dyskusja;

Organizatorzy:
Centrum AGH UNESCO;
Biblioteka Głowna AGH;

Biblioteka Główna AGH posiada bogatą kolekcję pozycji dokumentujących osiągnięcia myśli naukowej i inżynierskiej polskiego i międzynarodowego środowiska naukowego, w szczególności pracowników AGH, opublikowanych w różnych okresach historycznych.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z przedmiotowymi wybranymi zasobami starodruków Biblioteki Głównej Uczelni. Zostały one zaprezentowane w postaci klipu udostępnionym po adresem: youtu.be/tgUpJOtaVC0

Informacje o zasobach BG AGH są dostępne w katalogu elektronicznym pod adresem: katalogagh.cyfronet.pl/search/query