Program stypendialny PK ds. UNESCO w obszarze nauk technicznych i inżynieryjnych, edycja 2021C

Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO (http://www.unesco.agh.edu.pl/) ogłasza konkurs na Program stypendialny PK ds. UNESCO w roku akademickim 2021/ 2022.

Program stypendialny jest skierowany do studentów studiów wyższych lub młodych naukowców  uczestniczących w projektach naukowo-badawczych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH), przede wszystkim z krajów rozwijających się. Tematyka stypendiów powinna być związana z priorytetami programowymi UNESCO. Stypendysta realizuje stypendium pod opieką pracownika naukowego AGH.

Program jest koordynowany przez Polski Komitet ds. UNESCO i realizowany przez Centrum AGH UNESCO, ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, poprzez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W celu aplikowania o udział w programie stypendialnym kandydaci powinni złożyć na adres Centrum AGH UNESCO przedmiotowy wniosek (w załączeniu).

Termin składania wniosków: 9 czerwca, 2021, 24:00

Sposób składania wniosków: emailem na adres unesco@agh.edu.pl.

Link: Wniosek o stypendium

 

Nabór zakończony.

Ogłoszenie wyników konkursu: 17.06.2021.

O wynikach konkursu poinformowani zostaną wyłącznie wybrani kandydaci za pośrednictwem poczty elektronicznej.