Geopark Świętokrzyski Światowym Geoparkiem UNESCO

Geopark Świętokrzyski ze statusem światowego geoparku UNESCO, zatwierdzenie  przez Radę Wykonawczą UNESCO w dniu 21 kwietnia 2021 roku.

Jest to drugi geopark w Polsce, któremu nadano ten status.

Geopark Świętokrzyski: unikatowe rezerwaty przyrody nieożywionej (Jaskinia Raj, Kadzielnia, Wietrznia, Góra Miedzianka), dziedzictwo geologiczne powiązane z historią górnictwa kruszcowego i skalnego.

Geopark Świętokrzyski UNESCO Global Geopark, 2021
Światowy Geopark UNESCO Geopark Świętokrzyski, 2021.
https://geonatura-kielce.pl/pl/

Łuk Mużakowa UNESCO Global Geopark, 2015
http://luk.muzakowski.pl/
Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy, 2015
https://zbierajsie.pl/luk-muzakowa-kolorowe-jeziorka/

Zachęcamy do wirtualnego zwiedzania światowych geoparków UNESCO
https://www.visitgeoparks.org/geopark-visit-us