Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

We wrześniu 2015 roku 193 krajów zaakceptowało Agendę ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. W szczególności cel 3.6 jest ukierunkowany na  zmniejszenie liczby zdarzeń w wypadkach drogowych.

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSD) to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. ERSD jest obchodzony corocznie w dniu 6 maja od 2007 roku (z wyjątkiem 2009 i 2011 roku).